НАУЧНО СТРУЧНА БАЗА – ИНИ

  Правилник о стручној пракси
 Захтев за стручну праксу
 Уговор о обављању стручне праксе
 Упуство за реализацију стручне праксе

 

Списак предузећа у којима се одрађује стручна пракса

 

Минг Ковачница А.Д.
Број: 02-633
Еуростар д.о.о. Ниш Број: 02-339
Институт за рударство и металургију Бор Број: 02-436
ЈКП „Тржница“ Ниш Број: 02-478
ЈКП Водовод и канализација Алексинац Број: 02-554 / 02.06.2016. год. 
„ЈП за грађевинско земљиште и Број: 02-545/ 01.06.2016. год. 
Knauf Insulation д.о.о Београд Број: 02-506
Јастребац а.д. Ниш Број: 02-540 / 31.05.2016. год.
Југо натрон Ниш Број: 02-553
Маки-мар Ниш Број: 02-344
Мин див Сврљиг Број: 02-377
Општинска управа општине Алексинац Број: 02-378/1 / 26.04.2016. год. 
„P.W.W. Leskovac“  д.о.о. Лесковац Број: 02-497
„Технопапир“ д.о.о. Нови Сад Број: 02-486
УР Мали подрум Ниш Број: 02-501
Ватроопрема Алексинац Број: 02-561 / 02.06.2016. год. 
Општинска управа општине Бослилеград Број: 02-411
РМУ Соко Читлук Број: 02-438 / 10.05.2016. год. 
„С.З.С.З. 1. децембар“ Житорађа Број: 02-546
НС- Радијатори д.о.о. Ниш Број: 02-361 
Tagor EMSд.о.о. Ниш Број: 02-516/1
Алатнице-Крстић Крстић Зоран ПР  Пирот Број: 02-427
ЈК стамбено предузеће Зајечар Број: 02-474
Мат-инг д.о.о. Малча Број: 02-547
OШ Ратко Вукичевић Број: 02-555 
СПЦ Милиић Ражањ Број: 02-563
ФУР-ЛЕС Ниш Број: 02-588
Неимар д.о.о. Ниш Број: 02-587 
Радња за извођење земљаних радова, грађевинарство и превоз        Горњи Барбрш Број: 02-589
Frad production d.o.o. Алексинац Број: 02-600
Електропривреда Србије Број: 02-599
„Топлица градња“ д.о.о. Број: 02-793