Ненаставно особље

osoblje slika

Јелена Петковић

Руководилац правних, кадровских и административних послова

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

jelena.petkovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Милица Младеновић

Секретар Академије

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

milica.mladenovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Ирина Ценић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

Канцеларија 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

irina.cenic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Милица Јанковић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

Канцеларија 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

milica.jankovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Миона Боричић

Виши стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама

Канцеларија 109

+381 18 588 211

miona.boricic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Горан Милосављевић

Руководиоц послова информационих система и технологија

Канцеларија 104

+381 18 588 040, +381 18 588 211 lokal 101

goran.milosavljevic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Мирјана Стошић

Руководиоц финансијско-рачуноводствених послова

Канцеларија 107

+381 18 588 211 lokal 111

mirjana.stosic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Силвана Богићевић

Библиотекар

Канцеларија 105

+381 18 588 211 lokal 110

silvana.bogicevic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Марија Митић

Виши стручно-технички сарадник за рад у библиотеци

Канцеларија 105

+381 18 588 211 lokal 110

marija.mitic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Саша Спасић

Службеник за јавне набавке

Канцеларија 101

+381 18 588 211 lokal 109

sasa.spasic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Милош Даниловић

Инжењер за рачунарске мреже

Канцеларија 101

+381 18 588 211 lokal 109

milos.danilovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Магдалена Крстић Цветковић

Пословни секретар

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

magdalena.krstic.cvetkovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Душан Златковић

Инжењер инвестиционог и техничког одржавања

Канцеларија 210

+381 18 588 211 lokal 119

dusan.zlatkovic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Милан Димитријевић

Виши стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама

Канцеларија 210

+381 18 588 211 lokal 119

milan.dimitrijevic@akademijanis.edu.rs

osoblje slika

Снежана Крстић

Чистачица

Канцеларија 200

+381 18 588 211 lokal 113

osoblje slika

Виолета Михајловић

Чистачица

Канцеларија 200

+381 18 588 211 lokal 113

osoblje slika

Јелена Стефановић

Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

Канцеларија 109

018 588 039

jelena.stefanovic@akademijanis.edu.rs