Ненаставно особље

osoblje slika

Јелена Петковић

Секретар Школе

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

jelena.petkovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милица Младеновић

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

milica.mladenovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Ирина Ценић

Шеф одсека за наставу и студентска питања

Канцеларија 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

irina.cenic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милица Јанковић

Виши стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

Канцеларија 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

milica.jankovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Миона Боричић

Виши стручно-технички сарадник

Канцеларија 109

+381 18 588 211

miona.boricic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Горан Милосављевић

Шеф одсека за информационо-комуникациону подршку

Канцеларија 104

+381 18 588 040, +381 18 588 211 lokal 101

goran.milosavljevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милош Перић

Пројектант информатичке инфраструктуре

Канцеларија 104

+381 18 588040, +381 18 588211 lokal 101

milos.peric@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Драган Кваић

Шеф одсека за финансијске и рачуноводствене послове

Канцеларија 107

+381 18 588 211 lokal 111

dragan.kvaic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Мирјана Стошић

Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове

Канцеларија 107

+381 18 588 211 lokal 111

mirjana.stosic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Силвана Богићевић

Дипломирани библиотекар

Канцеларија 105

+381 18 588 211 lokal 110

silvana.bogicevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Марија Митић

Виши стручно технички сарадник за рад у библиотеци

Канцеларија 105

+381 18 588 211 lokal 110

marija.mitic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Саша Спасић

Стручни сарадник за јавне набавке

Канцеларија 101

+381 18 588 211 lokal 109

sasa.spasic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милош Даниловић

Виши стручно-технички сарадник

Канцеларија 101

+381 18 588 211 lokal 109

milos.danilovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Магдалена Крстић Цветковић

Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

magdalena.krstic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Душан Златковић

Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме

Канцеларија 210

+381 18 588 211 lokal 119

dusan.zlatkovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милан Димитријевић

Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме

Канцеларија 210

+381 18 588 211 lokal 119

milan.dimitrijevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Снежана Крстић

Чистачица

Канцеларија 200

+381 18 588 211 lokal 113

osoblje slika

Виолета Михајловић

Чистачица

Канцеларија 200

+381 18 588 211 lokal 113