Ненаставно особље

osoblje slika

Јелена Петковић

Секретар одсека Ниш

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

jelena.petkovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милица Младеновић

Руководилац правних, кадровских и административних послова

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

milica.mladenovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Ирина Ценић

Фининсијско рачуноводствени аналитичар за међународне пројекте

Канцеларија 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

irina.cenic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милица Јанковић

Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања

Канцеларија 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

milica.jankovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Миона Боричић

Виши стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама

Канцеларија 109

+381 18 588 211

miona.boricic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Горан Милосављевић

Руководиоц послова информационих система и технологија

Канцеларија 104

+381 18 588 040, +381 18 588 211 lokal 101

goran.milosavljevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милош Перић

Пројектант информатичке инфраструктуре

Канцеларија 104

+381 18 588040, +381 18 588211 lokal 101

milos.peric@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Драган Кваић

Руководиоц финансијско-рачуноводствених послова

Канцеларија 107

+381 18 588 211 lokal 111

dragan.kvaic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Мирјана Стошић

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Канцеларија 107

+381 18 588 211 lokal 111

mirjana.stosic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Силвана Богићевић

Библиотекар

Канцеларија 105

+381 18 588 211 lokal 110

silvana.bogicevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Марија Митић

Виши стручно-технички сарадник за рад у библиотеци

Канцеларија 105

+381 18 588 211 lokal 110

marija.mitic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Саша Спасић

Службеник за јавне набавке

Канцеларија 101

+381 18 588 211 lokal 109

sasa.spasic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милош Даниловић

Виши стручно-технички сарадник за рад у скриптарници

Канцеларија 101

+381 18 588 211 lokal 109

milos.danilovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Магдалена Крстић Цветковић

Пословни секретар

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

magdalena.krstic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Душан Златковић

Инжењер инвестиционог и техничког одржавања

Канцеларија 210

+381 18 588 211 lokal 119

dusan.zlatkovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милан Димитријевић

Виши стручно-технички сарадник за рад у лабораторијама

Канцеларија 210

+381 18 588 211 lokal 119

milan.dimitrijevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Снежана Крстић

Чистачица

Канцеларија 200

+381 18 588 211 lokal 113

osoblje slika

Виолета Михајловић

Чистачица

Канцеларија 200

+381 18 588 211 lokal 113