Prijem studenata sa Univerziteta „V. G. Šuhov“ iz Belgoroda

Dana 28.02.2017. god. u prostorijama VTŠ Niš održan je prijem studenata u okviru među-univerzitetske saradnje između VTŠ Niš i Univerziteta V.G. Šuhov iz Belgoroda. Sastanku su prisustvovali predstavnici nevladine organizacije IKS, Aleksandar i Nemanja Laketić. Studenti koji se trenutno nalaze na studentskoj razmeni u VTŠ Niš, zajedno sa kolegama sa katedre za Ekspertizu i upravljanje nekretninama, upoznati su sa osnovnim informacijama o školi, nastavnom procesu, studijskim programima i dosadašnjoj uspešnoj saradnji ove dve visokoškolske ustanove. Prisutnima su obrodošlicu poželeli Aleksandra Boričić, direktor VTŠ Niš, Nenad Stojković i Biljana Milutinović, predstavnici studijskih programa Građevinsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine, kao i Nemanja Srejić, predsednik Studentske konferencije Akademije strukovnih studija Srbije. Nakon prijema, studenti su imali priliku da posete laboratorije koje se nalaze u VTŠ Niš. Upoznati su sa aktuelnim i realizovanim projektima VTŠ Apps tima.