OBAVEŠTENJE

Studenti koji su se prijavili za praksu u MING Kovačnici, treba da budu u fabrici u utorak 25.12.2018. god. u 10:00 časova kako bi počeli sa uključivanjem u proces obavljanja stručne prakse u ovoj kompaniji.