OSNOVNE STUDIJE – 2. PRODUŽENI UPISNI ROK


AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ODSEK NIŠ upisuje u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija u školskoj 2021/2022. godini u drugom produženom upisnom roku ukupno 91 studenata, od kojih 9 na studije iz budžeta i 82 koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Osnovne strukovne studije u 2. produženom upisnom roku u školskoj 2021/2022. godini, na Odseku Niš vršiće se od 21. do 23. septembra 2021. godine onlajn na adresi: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava  (UPUTSTVO za onlajn prijavu) i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu) od 8 do 14 časova.
Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,
– diplomu o položenom maturskom ispitu,
dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj: , poziv na broj 02.,
kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

– Polaganje prijemnog ispita: 24. septembra 2021. godine u 10 časova.
– Objavljivanje jedinstvene rang liste: 25. septembara 2021. godine.
– Objavljivanje konačne rang liste do 28. septembra 2021. godine.
– Upis primljenih kandidata: 29. septembra 2021. godine.

INFORMATOR SA ZBIRKOM ZADATAKA 2021

MASTER STUDIJE – 2. UPISNI ROK


AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJAODSEK NIŠ upisuje u prvu godinu studijskih programa master strukovnih studija u školskoj 2021/2022. godini u drugom upisnom roku ukupno 150 studenata koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Master strukovne studije u školskoj 2021/2022. godini, na Odseku Niš vršiće se od 21. do 23. septembra 2021. god.  onlajn na adresi : https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (UPUTSTVO za onlajn prijavu) i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu) od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

  1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog strukovnog obrazovanja, a original na uvid, ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju.
  2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima.
  3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinarana žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj: 840-2111666-06, poziv
    na broj 02.

Svi kandidati zainteresovani za upis na 2. godinu na studijskim programima Informacione tehnologije i sistemi i Drumski saobraćaj i transport koji su završili specijalističke studije podnose istu dokumentaciju kao studenti za upis u 1. godinu i prilažu diplomu i dodatak diplomi sa osnovnih studija i polažu prijemni ispit.

– Polaganje prijemnog ispita 24. septembra 2021. godine u 10 časova u prostorijama Odseka Niš ili Odseka Pirot (kandidat se izjašnjava prilikom prijave na konkurs gde želi da polaže prijemni ispit).
– 
Objavljivanje jedinstvene rang liste do 25. septembra 2021. godine.
– 
Objavljivanje konačne rang liste do 29. septembra 2021. godine.
– 
Upis primljenih kandidata: 30. septembra 2021. godine od 10 do 14 časova.

OBAVEZA NOŠENJA MASKI

Kako bismo zaštitili zdravlje studenata i radnika Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš i smanjili rizik od širenja bolesti COVID-19, boravak na Odseku Niš nije dozvoljen bez zaštitne maske koje pokrivaja usta i nos.

Nošenje zaštitne maske je obavezno sve vreme boravka na Odseku Niš.

PRIJAVA ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU

Prijava ispita u oktobarskom  ispitnom roku na osnovnim i master strukovnim studijama za školsku 2020/2021. godinu je od 6. do 7. septembra 2021. godine. Ispiti se prijavljuju onlajn na sledećem linku: https://studistest.akademijanis.edu.rs.

Prilikom prijave ispita student je u obavezi da tačno upiše poziv na broj na uplatnici koji može videti na svom  nalogu u delu finasije (Peronalni poziv na broj) i izvrši uplatu dan pre prijave ispita (tj. najkasnije morate izvršiti uplatu 06.09.2021.godine do 15 časova) da bi Vaša uplata bila na vreme evidentirana.

Prijavu ispita možete izvršiti do 7. septembra 2021. godine do 24h. Nakon toga ispiti se neće moći prijavljivati po regularnim cenama. Naknadna prijava ispita se može izvršiti najkasnije 24 časa pre ispita.

OBAVEŠTENJE – KONAČNA RANG LISTA U 2. UPISNOM ROKU


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


 Upis primljenih kandidata je 8. i 9. septembra 2021. god. od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

Prilikom upisa primljeni kandidati donose:

– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
– za studente koji se sami finansiraju dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).

PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE – 2. UPISNI ROK


Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Osnovne strukovne studije u 2. upisnom roku u školskoj 2021/2022. godini, na Odseku Niš vršiće se onlajn na adresi: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava  (UPUTSTVO za onlajn prijavu) i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu).

Termini za prijavljivanje je  25. do 27. avgusta 2021. god. u periodu od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,
– diplomu o položenom maturskom ispitu,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj:  840-2111666-06, poziv na broj 02.,
– kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

OBAVEŠTENJE – EPIDEMIOLOŠKE MERE


Od ponedeljka 23.08.2021 god. obavezno je nošenje zaštitnih maski u prostorijama Odseka Niš, radi realizacije ispitnog roka.

OSNOVNE STUDIJE – 2. UPISNI ROK


AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJAODSEK NIŠ upisuje u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija u školskoj 2021/2022. godini u drugom upisnom roku ukupno 107 studenata, od kojih 19 na studije iz budžeta i 88 koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

– Prijavljivanje kandidata: 25., 26. i 27. avgust 2021. godine.
– Polaganje prijemnog ispita: 31. avgusta 2021. godine u 10 časova.
– Objavljivanje jedinstvene rang liste: 02. septembara 2021. godine.
– Objavljivanje konačne rang liste do 07. septembra 2021. godine.
– Upis primljenih kandidata: 08. i 09. septembra 2021. godine.