BAVEŠTENJE – JEDINSTVENE RANG LISTE ZA UPIS U ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Jedinstvena rang lista za upis u 2. godinu studija u školskoj 2020/2021. godini

Jedinstvena rang lista za upis u 3. godinu studija u školskoj 2020/2021. godini

Napomena:

Broj bodova sa ispita položenih u predhodnim godinama studija nisu uračunati u broj bodova za upis na studije iz budžeta. Student koji smatra da redosled studenata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Zakonom o visokom obrazovanju, može podneti prigovor studentskoj službi  u ponedeljak 28. septembra 2020. godine do 12 časova. Prigovori se podnose lično u Studentskoj službi (obavezan Indeks).

SVEČANI PRIJEM STUDENATA I PODELA INDEKSA

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih studija školske 2020/2021. godine i podela indeksa obaviće se u sredu 30. septembra 2020. godine prema sledećem rasporedu:

  • Za studente studijskih programa Industrijsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine od 9 časova,
  • Za studente studijskih programa Drumski saobraćaj i Građevinsko inženjerstvo od 10 časova,
  • Za studente studijskih programa Komunikacione tehnologije i Savremene računarske tehnologije od 11 časova.

Obaveštavaju se budući studenti Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš da je u prostorijama Odseka Niš obavezno nošenje zaštitne maske i pridržavanje svih propisanih mera.

PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Osnovne strukovne studije u drugom upisnom roku u školskoj 2020/2021. godini, na Odseku Niš vršiće se onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis (UPUTSTVO za onlajn prijavu) i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu).

Termini za prijavljivanje su 24. i 25. septembar 2020. god. u periodu od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,
– diplomu o položenom maturskom ispitu,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj:  840-2111666-06, poziv na broj 02.,
– kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2020/2021. godini, objavljenim na sajtu Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš, Odsek Niš organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Industrijsko inženjerstvo: 20 samofinansirajućih studenata;

Građevinsko inženjerstvo: 4 budžetski i 25 samofinansirajućih studenata;

Zaštita životne sredine: 27 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do petka 25 septembra 2020. god. onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis, i u studentskoj službi (kancelarija 109 – 1. sprat).

Prijemni ispit će biti održan u ponedeljak 28. septembra 2020. god. u 10 časova.

Upis primljenih kandidata biće u sredu 30. septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis polažu, prema programu iz srednje škole, prijemni ispit iz predmeta Matematika.
Ukoliko je kandidat položio prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, može konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.

PRIJAVA ISPITA ZA VANREDNI ROK

Link za prijavu ispita u vanrednom roku http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava: Ispiti se mogu prijaviti do 24. septembra 2020. godine do 13 časova. Naknadna prijava ispita neće biti moguća.

PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Master strukovne studije u školskoj 2020/2021. godini,  na Odseku Niš vršiće se onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-master-nis i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu).

Termini za prijavljivanje su 24. i 25. septembar 2020. god. u periodu od 8 do 14 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

  1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog strukovnog obrazovanja, a original na uvid, ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju.
  2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima.
  3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinarana žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti koji su završili specijalističke strukovne studije na studijskom programu Komunalno inženjerstvo na Visokoj tehničkoj školi u Nišu  (Odsek Niš) a zainteresovani su za upis na master studije na studijskom programu Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom da se jave u subotu 26.09.2020. god u periodu od 8 do 13 časova u prostooijama studentske službe Odseka Niš i da ponesu dodatak diplomi i diplomu sa  specijalističkih studija.

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu, treću godinu i obnovi godine na osnovnim studijama školske 2020/2021. godine

Jedinstvena rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 26. septembra 2020. godine.
Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se 2
8. septembra 2020. godine do 12 časova, podnose se lično u Studentskoj službi (obavezan Indeks).
Konačna rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 2
8. septembra 2020. godine.

– Obnova prve godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 29.septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.
– Upis  i obnova druge godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 29.septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.

– Upis  i obnova treće godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 30.septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– DOKAZ O UPLATI ZA TROŠKOVE UPISA U NAREDNU ŠKOLSKU GODINU 5.000,00 dinara NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE BROJ: 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19);

– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE, BROJ 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– Anketa o izbornim predmetima (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš).

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

Upis važi za sve studente (i za studente koji nisu odbranili završni rad).

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu godinu i obnovi godine na master studijama školske 2020/2021. godine

Upis studenata u drugu godinu i obnova godine na master šk. 2020/2021. god. vršiće se 29.septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– DOKAZ O UPLATI ZA TROŠKOVE UPISA U NAREDNU ŠKOLSKU GODINU 5.000,00 dinara NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE BROJ: 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19);

– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE, BROJ 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– Anketa o izbornim predmetima (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš).

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

Upis važi za sve studente (i za studente koji nisu odbranili master rad).