ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У 2. УПИСНОМ РОКУ

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис на Основнe струковне студије у другом уписном року у школској 2020/2021. години, на Одсеку Ниш вршиће се онлајн на адреси: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату) до уторка 1. септембра 2020. године.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

– сведочанства свих разреда средње школе,
– диплому о положеном матурском испиту,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број:  840-2111666-06, позив на број 02.,
– кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У 2. УПИСНОМ РОКУ

Термини за пријављивање су 26., 27. и 28. август 2020. год. у периоду од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

– сведочанства свих разреда средње школе,
– диплому о положеном матурском испиту,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број:  840-2111666-06, позив на број 02.,
– кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Допуна испита до потребних 30 поена, која се полаже у испитним роковима, пријављује се пријавом за ту намену која се купује у скриптарници и предаје предметном наставнику на дан полагања испита.

Конкурс

Конкурс за избор у звање и закључивање уговора о ангажовању 30% од пуног радног времена.

Детаљније…

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА 5. ИСПИТНИ РОК

Пријава испита за 5. испитни рок вршиће се у периоду од 17. до 20. августа 2020. године искључиво онлајн (http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava).

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 1. ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ

 

Упис примљених кандидата ће бити 16.07.2020. од 8 до 13 сати.

Потребно за упис:
– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестрална уплата на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија број  840-2111666-06, позив на број 02 у износу од 5.000,00 динара

Кандидата који сами плаћају школарину:

Потребно за упис:
– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија,
–  доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02 (укупан износ школарине је 55.000 динара која може да се плати у 10 рата).

ОБАВЕШТЕЊЕ

Коначна ранг листа пријављених кандидата на мастер струковним студијама у првом уписном року за упис у прву годину студија школске 2020/2021. год. 

Упис примљених кандидата 15. јула 2020. године од 10 до 14 часова.

За упис примљени кандидати подносе:

оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању и додатка дипломе ,
извод из матичне књиге рођених,
две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара
– уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02.