СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА И ПОДЕЛА ИНДЕКСА

Свечани пријем студената прве године основних струковних студија школске 2021/2022. године и подела индекса обавиће се у петак 1. октобра 2021. године у 10 часова у дворишту Одсека Ниш.

ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА УПИС У 2021/2022. ГОД. – ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ


ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У 2. ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У 3. ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ


Приговори на јединствену ранг листу подносе се 01октобра 2021. године до 12 часова, лично у Студентској служби (обавезан Индекс).

ОБАВЕШТЕЊЕ

о упису студената у другу, трећу годину и обнови године на основним студијама школске 2021/2022. године

Јединствена ранг листе за упис студената у другу и трећу годину студија објављује се 30. септембра 2021. године.
Приговори на јединствену ранг листу подносе се
01. октобра 2021. године до 12 часова,  лично у Студентској служби (обавезан Индекс).
Коначн
е ранг листе за упис студената у другу и трећу годину студија објављује се 03. октобра 2021. године.

– Упис  и обнова свих година студија на основним студијама шк. 2021/2022. год. вршиће се од 04. октобра до 06. октобра 2021. године онлајн.

Студенти за упис у наредну годину студија, као и обнову школске године прилажу:

– ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ТРОШКОВЕ УПИСА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 5.000,00 динара НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ БРОЈ: 840-2111666-06, ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ (видети свако за себе на свом налогу);

– КАНДИДАТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ (НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ, БРОЈ 840-2111666-06, ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ (видети свако за себе на свом налогу) И ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ У РАТАМА (преузима се у студентској служби);

Напомена:

Школарина се може платити у ратама:
– од 9.000,00 до 16.000,00 динара у 2 рате;
– од 17.000,00 до 24.000,00 динара у 3 рате;
– од 25.000,00 до 32.000,00 динара у 4 рате;
– од 33.000,00 до 40.000,00 динара у 5 рате;
– од 41.000,00 до 48.000,00 динара у 6 рате;
– преко 49.000,00 динара у 10 рата.

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили завршни рад).

ОБАВЕШТЕЊЕ – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 2. УПИСНОМ РОКУ МАСТЕР


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.


Упис примљених кандидата је у четвртак 30. септембра 2021. год. од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:

– оверену фотокопију дипломе и додатак дипломи или уверења о дипломирању,
– извод из матичне књиге рођених,
– две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
– семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара,
– уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02.

ОБАВЕШТЕЊЕ – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 2. ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ДРУГОМ ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.


 

 Упис примљених кандидата је 29. и 30. септембра 2021. год. од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

Приликом уписа примљени кандидати доносе:

– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија,
– за студенте који се сами финансирају доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02 (укупан износ школарине је 55.000 динара која може да се плати у 10 рата).

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ –ПРОДУЖЕНИ УПИСНИ РОК


АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК НИШ уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022. години у продуженом уписном року укупно 77 студената, од којих 2 на студије из буџета и 75 који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Основне струковне студије у продуженом уписном року у школској 2021/2022. години, на Одсеку Ниш вршиће се до 30. септембра 2021. године онлајн на  адреси: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava  (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату) од 8 до 14 часова.
Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

– сведочанства свих разреда средње школе,
– диплому о положеном матурском испиту,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: , позив на број 02.,
– кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

– Полагање пријемног испита: 1. октобра 2021. године у 10 часова.
– Објављивање јединствене ранг листе: 1. октобра 2021. године.
– Објављивање коначне ранг листе до 2. октобра 2021. године.
– Упис примљених кандидата: 4. октобра 2021. године.

ИНФОРМАТОР СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА 2021

Уводна онлајн предавања за бруцоше са студијских програма КОТ и СРТ


Катедра за информационо комуникационе технологије, за студенте бруцоше на студијским програмима Савремене рачунарске технологије и Комуникационе технологије у периоду од 27.09. до 30.09.2021. год., организоваће сет уводних онлајн предавања из предмета:

1. Математика у периоду од 12-14 часова,
2. Физика у периоду од 14-16 часова,
3. Основи електротехнике у периоду 16-18 часова.

Онлајн предавања ће се организовати преко Zoom aplikacije. Линк за приступ: https://zoom.us/j/4276470141?pwd=ZXdEVmhaeEplNUg0VVZTY1haMFpBQT09 (Meeting ID: 427 647 0141, Passcode: priprema)

Циљ ових предавања јесте, упознавања студената са општим појмовима из ових предмета, законима као и рачунским алатима који се користе за решавање проблема из поменутих области. Ова предавања су нарочито важна за оне студенте који градива, које ови предмети покривају нису слушали у довољном обиму у свом претходном средњешколском образовању.

Сви студенти, бруцоши, са ових студијских програма су добро дошли..

ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК

Обавештавају се студенти основних и мастер струковних студија Одсека Ниш да ће 27. и 28. септембра 2021. године бити одржан ванредни испитни рок. У ванредном испитном року могу се полагати највише два испита, по следећем распореду:

Пријава испита (онлајн) је од 23. до 25. септембра 2021. год. Накнадна пријава испита неће бити могућа.
Цена испитне пријаве је 2.000 динара.

Напомена:
Уколико неко од студената пријави два испита из истог семестра са исте године студија, потребно је да се обрати предметним наставницима ради договора о термину полагања.
Приликом пријаве испита студент је у обавези да тачно упише позив на број на уплатници који може видети на свом налогу у делу финасије (Јединствени позив на број) и изврши уплату дан пре пријаве испита (тј. најкасније морате извршити уплату 24.09.2021.године до 15 часова) да би Ваша уплата била на време евидентирана.