SVEČANI PRIJEM STUDENATA I PODELA INDEKSA

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih strukovnih studija školske 2021/2022. godine i podela indeksa obaviće se u petak 1. oktobra 2021. godine u 10 časova u dvorištu Odseka Niš.

OBAVEŠTENJE

o upisu studenata u drugu, treću godinu i obnovi godine na osnovnim studijama školske 2021/2022. godine

Jedinstvena rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 30. septembra 2021. godine.
Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se
01. oktobra 2021. godine do 12 časova,  lično u Studentskoj službi (obavezan Indeks).
Konačn
e rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 03. oktobra 2021. godine.

– Upis  i obnova svih godina studija na osnovnim studijama šk. 2021/2022. god. vršiće se od 04. oktobra do 06. oktobra 2021. godine onlajn.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine prilažu:

– DOKAZ O UPLATI ZA TROŠKOVE UPISA U NAREDNU ŠKOLSKU GODINU 5.000,00 dinara NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE BROJ: 840-2111666-06, JEDINSTVENI POZIV NA BROJ (videti svako za sebe na svom nalogu);

– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE, BROJ 840-2111666-06, JEDINSTVENI POZIV NA BROJ (videti svako za sebe na svom nalogu) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (preuzima se u studentskoj službi);

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

Upis važi za sve studente (i za studente koji nisu odbranili završni rad).

OBAVEŠTENJE – KONAČNA RANG LISTA U 2. UPISNOM ROKU MASTER


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


Upis primljenih kandidata je u četvrtak 30. septembra 2021. god. od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

Kandidati koji steknu pravo na upis, za upis podnose:

– overenu fotokopiju diplome i dodatak diplomi ili uverenja o diplomiranju,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
– semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara,
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.

OBAVEŠTENJE – KONAČNA RANG LISTA U 2. PRODUŽENOM UPISNOM ROKU


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U DRUGOM PRODUŽENOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


 

 Upis primljenih kandidata je 29. i 30. septembra 2021. god. od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

Prilikom upisa primljeni kandidati donose:

– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
– za studente koji se sami finansiraju dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).

OSNOVNE STUDIJE –PRODUŽENI UPISNI ROK


AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ODSEK NIŠ upisuje u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija u školskoj 2021/2022. godini u produženom upisnom roku ukupno 77 studenata, od kojih 2 na studije iz budžeta i 75 koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

Prijavljivanje kandidata i predaja potrebnih dokumenata za upis na Osnovne strukovne studije u produženom upisnom roku u školskoj 2021/2022. godini, na Odseku Niš vršiće se do 30. septembra 2021. godine onlajn na  adresi: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava  (UPUTSTVO za onlajn prijavu) i u studentskoj službi (Prostorija 109 na 1. spratu) od 8 do 14 časova.
Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

– svedočanstva svih razreda srednje škole,
– diplomu o položenom maturskom ispitu,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj: , poziv na broj 02.,
– kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

– Polaganje prijemnog ispita: 1. oktobra 2021. godine u 10 časova.
– Objavljivanje jedinstvene rang liste: 1. oktobra 2021. godine.
– Objavljivanje konačne rang liste do 2. oktobra 2021. godine.
– Upis primljenih kandidata: 4. oktobra 2021. godine.

INFORMATOR SA ZBIRKOM ZADATAKA 2021

Uvodna onlajn predavanja za brucoše sa studijskih programa KOT i SRT


Katedra za informaciono komunikacione tehnologije, za studente brucoše na studijskim programima Savremene računarske tehnologije i Komunikacione tehnologije u periodu od 27.09. do 30.09.2021. god., organizovaće set uvodnih onlajn predavanja iz predmeta:

1. Matematika u periodu od 12-14 časova,
2. Fizika u periodu od 14-16 časova,
3. Osnovi elektrotehnike u periodu 16-18 časova.

Onlajn predavanja će se organizovati preko Zoom aplikacije. Link za pristup: https://zoom.us/j/4276470141?pwd=ZXdEVmhaeEplNUg0VVZTY1haMFpBQT09 (Meeting ID: 427 647 0141, Passcode: priprema)

Cilj ovih predavanja jeste, upoznavanja studenata sa opštim pojmovima iz ovih predmeta, zakonima kao i računskim alatima koji se koriste za rešavanje problema iz pomenutih oblasti. Ova predavanja su naročito važna za one studente koji gradiva, koje ovi predmeti pokrivaju nisu slušali u dovoljnom obimu u svom prethodnom srednješkolskom obrazovanju.

Svi studenti, brucoši, sa ovih studijskih programa su dobro došli..

VANREDNI ISPITNI ROK

Obaveštavaju se studenti osnovnih i master strukovnih studija Odseka Niš da će 27. i 28. septembra 2021. godine biti održan vanredni ispitni rok. U vanrednom ispitnom roku mogu se polagati najviše dva ispita, po sledećem rasporedu:

Prijava ispita (onlajn) je od 23. do 25. septembra 2021. god. Naknadna prijava ispita neće biti moguća.
Cena ispitne prijave je 2.000 dinara.

Napomena:
Ukoliko neko od studenata prijavi dva ispita iz istog semestra sa iste godine studija, potrebno je da se obrati predmetnim nastavnicima radi dogovora o terminu polaganja.
Prilikom prijave ispita student je u obavezi da tačno upiše poziv na broj na uplatnici koji može videti na svom nalogu u delu finasije (Jedinstveni poziv na broj) i izvrši uplatu dan pre prijave ispita (tj. najkasnije morate izvršiti uplatu 24.09.2021.godine do 15 časova) da bi Vaša uplata bila na vreme evidentirana.