ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – 2. ПРОДУЖЕНИ УПИСНИ РОК


АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК НИШ уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022. години у другом продуженом уписном року укупно 91 студената, од којих 9 на студије из буџета и 82 који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Основне струковне студије у 2. продуженом уписном року у школској 2021/2022. години, на Одсеку Ниш вршиће се од 21. до 23. септембра 2021. године онлајн на адреси: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava  (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату) од 8 до 14 часова.
Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

– сведочанства свих разреда средње школе,
– диплому о положеном матурском испиту,
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: , позив на број 02.,
кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

– Полагање пријемног испита: 24. септембра 2021. године у 10 часова.
– Објављивање јединствене ранг листе: 25. септембара 2021. године.
– Објављивање коначне ранг листе до 28. септембра 2021. године.
– Упис примљених кандидата: 29. септембра 2021. године.

ИНФОРМАТОР СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА 2021

МАСТЕР СТУДИЈЕ – 2. УПИСНИ РОК


АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈАОДСЕК НИШ уписује у прву годину студијских програма мастер струковних студија у школској 2021/2022. години у другом уписном року укупно 150 студената који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Мастер струковне студије у школској 2021/2022. години, на Одсеку Ниш вршиће се од 21. до 23. септембра 2021. год.  онлајн на адреси : https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-master/prijava  (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату) од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

  1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог струковног образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
  2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.
  3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динарана жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: 840-2111666-06, позив
    на број 02.

Сви кандидати заинтересовани за упис на 2. годину на студијским програмима Информационе технологије и системи и Друмски саобраћај и транспорт који су завршили специјалистичке студије подносе исту документацију као студенти за упис у 1. годину и прилажу диплому и додатак дипломи са основних студија и полажу пријемни испит.

– Полагање пријемног испита 24. септембра 2021. године у 10 часова у просторијама Одсека Ниш или Одсека Пирот (кандидат се изјашњава приликом пријаве на конкурс где жели да полаже пријемни испит).
– 
Објављивање јединствене ранг листе до 25. септембра 2021. године.
– 
Објављивање коначне ранг листе до 29. септембра 2021. године.
– 
Упис примљених кандидата: 30. септембра 2021. године од 10 до 14 часова.

ОБАВЕЗА НОШЕЊА МАСКИ

Како бисмо заштитили здравље студената и радника Академије техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш и смањили ризик од ширења болести COVID-19, боравак на Одсеку Ниш није дозвољен без заштитнe маскe које покривајa уста и нос.

Ношење заштитне маске је обавезно све време боравка на Одсеку Ниш.

ПРИЈАВА ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Пријава испита у октобарском  испитном року на основним и мастер струковним студијама за школску 2020/2021. годину је од 6. до 7. септембра 2021. године. Испити се пријављују онлајн на следећем линку: https://studistest.akademijanis.edu.rs.

Приликом пријаве испита студент је у обавези да тачно упише позив на број на уплатници који може видети на свом  налогу у делу финасије (Перонални позив на број) и изврши уплату дан пре пријаве испита (тј. најкасније морате извршити уплату 06.09.2021.године до 15 часова) да би Ваша уплата била на време евидентирана.

Пријаву испита можете извршити до 7. септембра 2021. године до 24h. Након тога испити се неће моћи пријављивати по регуларним ценама. Накнадна пријава испита се може извршити најкасније 24 часа пре испита.

ОБАВЕШТЕЊЕ – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 2. УПИСНОМ РОКУ


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОД.


 Упис примљених кандидата је 8. и 9. септембра 2021. год. од 8 до 14 часова у студентској служби (просторија 109).

Приликом уписа примљени кандидати доносе:

– оригинална документа из средње школе (сва сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија,
– за студенте који се сами финансирају доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02 (укупан износ школарине је 55.000 динара која може да се плати у 10 рата).

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – 2. УПИСНИ РОК


Пријављивање кандидата и предаја потребних докумената за упис нa Основне струковне студије у 2. уписном року у школској 2021/2022. години, на Одсеку Ниш вршиће се онлајн на адреси: https://studistest.akademijanis.edu.rs/upis-osnovne/prijava  (УПУТСТВО за онлајн пријаву) и у студентској служби (Просторија 109 на 1. спрату).

Термини за пријављивање је  25. до 27. августа 2021. год. у периоду од 8 до 14 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

– сведочанства свих разреда средње школе,
– диплому о положеном матурском испиту,
– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број:  840-2111666-06, позив на број 02.,
– кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ЕПИДЕМИОЛОШКЕ МЕРЕ


Од понедељка 23.08.2021 год. обавезно је ношење заштитних маски у просторијама Одсека Ниш, ради реализације испитног рока.

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – 2. УПИСНИ РОК


АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈАОДСЕК НИШ уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022. години у другом уписном року укупно 107 студената, од којих 19 на студије из буџета и 88 који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

– Пријављивање кандидата: 25., 26. и 27. август 2021. године.
– Полагање пријемног испита: 31. августа 2021. године у 10 часова.
– Објављивање јединствене ранг листе: 02. септембара 2021. године.
– Објављивање коначне ранг листе до 07. септембра 2021. године.
– Упис примљених кандидата: 08. и 09. септембра 2021. године.