ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти који су први пут корисници студентског кредита или стипендије, свој примерак уговора могу да преузму у библиотеци школе.