OBAVEŠTENJE

Studenti koji su prvi put korisnici studentskog kredita ili stipendije, svoj primerak ugovora mogu da preuzmu u biblioteci škole.