OBAVEŠTENJE

Raspored polaganja 2. kolokvijuma iz predmeta Tehnički engleski jezik:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
09.00 – 10.00      1. grupa – br. indeksa 1 – 25
10.00 – 11.00      2. grupa – br. indeksa 26 – …

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
11.30 – 12.30      1. grupa br. indeksa 1 – 25
12.30 – 13.30      2. grupa br. indeksa 26 – …

DRUMSKI SAOBRAĆAJ
17.00 – 18.00      1. grupa br. indeksa 1 – 38
18.00 – 19.00      2. grupa br. indeksa 39 – ….