OBAVEŠTENJE

Zbog radova koji se izvode u delu ulice Aleksandra Medvedeva, kao i u dvorištu Visoke tehničke škole strukovnih studija, kandidatima se preporučuje da koriste alternativne puteve prilaza Školi i parkinge koji su prikazani na mapama.