OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti master strukovnog  programa Upravljanje otpadom da će popravni kolokvijumi iz predmeta Eko dizajn biti održani u utorak, 10.7.2018. godine, sa početkom od 12 časova u prostoriji broj 7. U navedenom terminu studenti mogu polagati samo jedan kolokvijum i u obavezi su da prijavu za dopunu ispita donesu predmetnom asistentu. Studenti koji nisu položili oba kolokvijum dužni su da se što pre jave predmetnom nastavniku.