ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти специјалистичких студија Комунално инжењерство да ће испити из предмета Урбана екологија  и Нормативна регулатива о планирању и изградњи бити одржани у уторак, 28.8.2018. године, од 13 часова.