ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти уписани школске 2015/2016., 2014/2015. и 2013/2014.  године, а нису завршили студије до 30.09.2018. године, дужни су да обнове III годину под следећим условима:

– Уколико су положили све испите а остао је само завршни испит, потребно је да уплате семестралну уплату и доставе два попуњена ШВ обрасца.

– Уколико је поред завршног испита остао још неки испит, потребно је да уплате семестралну уплату, доставе два попуњена ШВ обрасца и износ за бодове који се преносе, који се добија тако што се број бода који се преноси помножи са 1000,00 динара (вредност једног ЕСПБ бода). Образац за обрачун школарине се преузима у студентској служби.