OBAVEŠTENJE

Studenti upisani školske 2015/2016., 2014/2015. i 2013/2014.  godine, a nisu završili studije do 30.09.2018. godine, dužni su da obnove III godinu pod sledećim uslovima:

– Ukoliko su položili sve ispite a ostao je samo završni ispit, potrebno je da uplate semestralnu uplatu i dostave dva popunjena ŠV obrasca.

– Ukoliko je pored završnog ispita ostao još neki ispit, potrebno je da uplate semestralnu uplatu, dostave dva popunjena ŠV obrasca i iznos za bodove koji se prenose, koji se dobija tako što se broj boda koji se prenosi pomnoži sa 1000,00 dinara (vrednost jednog ESPB boda). Obrazac za obračun školarine se preuzima u studentskoj službi.