ОБАВЕШТЕЊЕ

Дана 06.10.2018. године у 10 часова одржаће се ванредни испитни рок за попуњавање преосталих СЛОБОДНИХ места (буџетских и самофинансирајућих) за упис у 2 и 3 годину свих студијских програма.

У овом року студенти имају право полагања САМО једног испита и то:

– за стицање услова на буџет уколико су у шк. 2017/2018. години остварили од 40 до 47 ЕСПБ-а
– за стицање услова за упис на самофинансирање уколико су у шк. 2017/2018. години остварили најмање 29 ЕСПБ-а.

Слободна места за буџет су на следећим студијским програмима:

 КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
– за упис у 2 годину 6 слободних места

САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
– за упис у 3 годину 19 слободних места

ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
– за упис у 2 годину 20 слободних места

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
– за упис у 2 годину 3 слободна места
– за упис у 3 годину 1 слободно место

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
– за упис у 2 годину 2 слободна места

НАПОМЕНА: Рангирање студената биће искључиво на основу остварених ЕСПБ у школској 2017/2018. години и укупне просечне оцене.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ОВАЈ РОК ЈЕ ОД 1.10. ДО 04.10.2018. ГОДИНЕ ИСПИТНОМ ПРИЈАВОМ ЗА ВАНРЕДНИ РОК У ИЗНОСУ ОД 2.000,00 динара.