OBAVEŠTENJE

Dana 06.10.2018. godine u 10 časova održaće se vanredni ispitni rok za popunjavanje preostalih SLOBODNIH mesta (budžetskih i samofinansirajućih) za upis u 2 i 3 godinu svih studijskih programa.

U ovom roku studenti imaju pravo polaganja SAMO jednog ispita i to:

– za sticanje uslova na budžet ukoliko su u šk. 2017/2018. godini ostvarili od 40 do 47 ESPB-a
– za sticanje uslova za upis na samofinansiranje ukoliko su u šk. 2017/2018. godini ostvarili najmanje 29 ESPB-a.

Slobodna mesta za budžet su na sledećim studijskim programima:

 KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
– za upis u 2 godinu 6 slobodnih mesta

SAVREMENE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE
– za upis u 3 godinu 19 slobodnih mesta

GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
– za upis u 2 godinu 20 slobodnih mesta

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
– za upis u 2 godinu 3 slobodna mesta
– za upis u 3 godinu 1 slobodno mesto

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
– za upis u 2 godinu 2 slobodna mesta

NAPOMENA: Rangiranje studenata biće isključivo na osnovu ostvarenih ESPB u školskoj 2017/2018. godini i ukupne prosečne ocene.

PRIJAVLJIVANJE ZA OVAJ ROK JE OD 1.10. DO 04.10.2018. GODINE ISPITNOM PRIJAVOM ZA VANREDNI ROK U IZNOSU OD 2.000,00 dinara.