OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnih studija Upravljanje otpadom da će se kolokvijumi iz predmeta Logistika otpada i Reciklabilni materijali održati prema sledećem rasporedu:
– 28.1.2019. god. u 16 časova – 2. kolokvijum iz predmeta Logistika otpada,
– 30.1.2019. god. u 15 časova – 2. kolokvijum iz predmeta Reciklabilni materijali.
Studeti koji iz navedenih predmeta nisu polagali 1. kolokvijum, isti će moći da rade u terminu održavanja 2. kolokvijuma.