ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са превентивним здравствено васпитним радом са студентском популацијом и радом на промоцији здравих стилова живота омладине, Завод за здравствену заштиту студената Ниш ће у четвртак 28.02.2019. године у периоду од  11:00 до 13:00 часова у холу Високе техничке школе спровести превентивну акцију и радионицу.
Планираном превентивном радионицом студенти би били ближе информисани о начину њиховог превентивног деловања и опште бриге о здрављу и упознали их са методама којима би на најбољи начин очували и унапредили своје здравље.