OBAVEŠTENJE

U skladu sa preventivnim zdravstveno vaspitnim radom sa studentskom populacijom i radom na promociji zdravih stilova života omladine, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš će u četvrtak 28.02.2019. godine u periodu od  11:00 do 13:00 časova u holu Visoke tehničke škole sprovesti preventivnu akciju i radionicu.
Planiranom preventivnom radionicom studenti bi bili bliže informisani o načinu njihovog preventivnog delovanja i opšte brige o zdravlju i upoznali ih sa metodama kojima bi na najbolji način očuvali i unapredili svoje zdravlje.