OBAVEŠTENJE

Raspored polaganja za 1. kolokvijum iz predmeta Tehnički engleski 1 i 2:

Tehnički engleski 1 (16.11.2017.):
KOT –  1. grupa: od 9.00-10.00 broj indeksa od 1-25 / 2. grupa: od 10.00-11.00 broj indeksa od 26-……
SRT –  1. grupa: od 11.30-12.30 broj indeksa od 1-35  / 2. grupa: od 12.30-13.30 broj indeksa od 36-……

Tehnički engleski 2 (14.11.2017.):
KOT
– 1. grupa:  od 9.00-10.00 broj indeksa od 1-25 / 2. grupa: od 10.00-11.00  broj indeksa od 26-……
SRT – 1. grupa:  od 11.30-12.30 broj indeksa od 1-30 / 2. grupa: od 12.30-13.30  broj indeksa od 31-……