OBAVEŠTENJE


Privremena izmena trase oko tehničkih fakulteta od 04. do 10. maja 2019. god u vremenu od 09:00 do 17:00

Zbog stvaranja uslova za nesmetanu pripremu i realizaciju prikaza u sklopu obeležavanja Dana pobede, od strane Vojske Srbije i MUP-a RS u periodu od 04. do 10.maja 2019.god. u vremenu od 09:00 do 17:00 vršiće se obustava motornog saobraćaja u sledećim ulicama: Aleksandra Medvedeva, Bul. 12. februar (traka ka Beogradu) i Bul. Nikole Tesle. U skladu sa navedenim na linijama gradskog saobraćaja br. 3, 12 i 34 u navedenom periodu dolaziće do otežanog funkcionisanja, nepoštovanja definisanih polazaka i delimične izmene trasa. Takođe na linijama prigradskog prevoza 14a Cerje, 15 Knez Selo, 16 Jasenovik Vrelo, 17 Oreovac, 17L Gornja Vrežina doći će do delimične izmene trasa. (Preuzeto sa sajta Direkcije za javni gradski prevoz Niš)