ОБАВЕШТЕЊЕ

за оверу летњег семестра на основним, специјалистичким и мастер студијама у школској 2018/2019. години

Овера летњег семестра за основне, специјалистичке и мастер студије вршиће се у периоду од 03. до 06. јуна 2019. године од 9 до 13 часова.
За оверу семестра потребно је:
– Индекс са потписима предметних наставника (важи само за основне студије);
– Један попуњен образац семестралног листа;
– Анкета (попуњава се online на линку).
Студенти који плаћају школарину могу да изврше оверу уколико су измирили све доспеле рате школарине.
Студент који има више од седам неоправданих изостанака може извршити административну оверу семестра уз плаћање накнаде за административну оверу у износу од 1.000,00 динара по предмету за који није добио потпис предметног наставника.
Уколико се овера семестра не изврши у предвиђеном року, студент може оверити семестар после рока уз административну таксу од 2.000,00 динара.

НАПОМЕНА: 

Поводом предстојеће овере семестра, која се врши у складу са одредбама чланова 41-42 Правила студија Високе техничке школе струковних студија у НишуШколе, који гласе:

Овера семестра

Члан 41.

Овера семестра обавља се у Одсеку за наставу и студентска питања по завршетку наставе у семестру.
Студенту ће се оверити семестар ако су му сви предметни наставници својим потписом у индексу оверили уредно извршење програмом прописаних обавеза из свих уписаних предмета.
На образложен захтев студенту се може одобрити административна овера семестра уз могућност плаћања накнаде за сваки недостајући потпис или у оправданим случајевима без накнаде. Одлуку о административној овери семестра доноси помоћник директора за наставу.

Члан 42.

Наставник има право да ускрати потпис студенту који је изостао с више од 50% наставних часова предавања или вежби, или није извршио друге програмом прописане обавезе.
Ускраћивање потписа заснива се на евиденцији наставника. На захтев студента коме је ускраћен потпис, наставник је дужан да, ако то студент захтева, писмено образложи разлоге ускраћивања потписа.