OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnih studija, studijskog programa Upravljanje otpadom, da će popravni kolokvijumi iz predmeta Eko dizajn biti održani u utorak, 9.7.2019. godine sa početkom u 12 časova. Prijave za polaganje popravnih kolokvijuma se predaju predmetnom asistentu pre kolokvijuma.