OBAVEŠTENJE

Odbrana dnevnika stručne prakse 1 i 2 na studijskom programu Multimedijalne komunikacione tehnologije na master strukovnim studijama biće održana u petak 20.09.2019. u 12.00 časova.

NAPOMENE:

  1. Studenti treba prijave da dostave studentskoj službi.
  2. Samo strudenti koji su dobili uput za Stručnu praksu 1|2 mogu pristupiti odbrani.
  3. Dnevnik stručne prakse treba da bude overen i potpisan od strane mentora stručne prakse.
  4. Studenti koji se ne pojave na odbrani smatraće se da su odustali od odbrane.