ОБАВЕШТЕЊЕ


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА У 2. ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ

Кандидати који су примљени по коначној ранг листи, за упис подносе:
– оригинална документа из средње школе (сва 4 сведочанства и диплома)
– извод из књиге рођених
– фотокопија личне карте или очитана лична карта
– 2 фотографије формата 4,5 х 3,5 цм
– семестрална уплата на жиро рачун Школе број 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041 у износу од 3.500,00 динара
– кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 дин. на жиро рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041.
Упис примљених кандидата  је 19. септембра 2019. год. од 8 до 13 часова у канцеларији 109 (1. спрат).