OBAVEŠTENJE


KONAČNA RANG LISTA U 2. PRODUŽENOM UPISNOM ROKU

Kandidati koji su primljeni po konačnoj rang listi, za upis podnose:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva 4 svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Škole broj 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041 u iznosu od 3.500,00 dinara
– kandidati koji plaćaju školarinu, dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 din. na žiro račun Škole, broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041.
Upis primljenih kandidata  je 19. septembra 2019. god. od 8 do 13 časova u kancelariji 109 (1. sprat).