OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 2. godine master strukovnog programa Upravljanje otpadom da u utorak, 19.11.2019. godine, neće imati nastavu iz predmeta  Monitoring postrojenja za tretman otpada. Termin nadoknade biće naknadno objavljen