OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti studijskih programa Industrijsko inženjerstvo, Drumski saobraćaj i Zaštita životne sredine koji tokom školske 2019/2020. godine nisu stekli dovoljan broj poena (30) za izlazak na ispit iz predmeta Tehnički materijali, mogu to uraditi u ponedeljak, 27.4.2020. godine, u 17 časova.
Svi studenti koji su zainteresovani za polaganje popravnog testa su u obavezi da se u ponedeljak 27.4.2020. počev od 15 do 16 časova jave predmetnom asistentu putem mejla: jelena.bijeljic@vtsnis.edu.rs. Nakon poslatog mejla studenti će dobiti mejl sa detaljnim instrukcijama za polaganje testa. Za polaganje testa studenti moraju da poseduju aplikaciju Kahoot!
Za polaganje testa studenti nemaju mogućnost izbora popravnog kolokvijuma već treba da pripreme kompletno gradivo sa vežbi (bez zadataka).