OBAVEŠTENJE

Konačna rang lista prijavljenih kandidata na master strukovnim studijama u prvom upisnom roku za upis u prvu godinu studija školske 2020/2021. god. 

Upis primljenih kandidata 15. jula 2020. godine od 10 do 14 časova.

Za upis primljeni kandidati podnose:

overenu fotokopiju diplome ili uverenja o diplomiranju i dodatka diplome ,
izvod iz matične knjige rođenih,
dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.