ОБАВЕШТЕЊЕ

Допуна испита до потребних 30 поена, која се полаже у испитним роковима, пријављује се пријавом за ту намену која се купује у скриптарници и предаје предметном наставнику на дан полагања испита.