OBAVEŠTENJE

Dopuna ispita do potrebnih 30 poena, koja se polaže u ispitnim rokovima, prijavljuje se prijavom za tu namenu koja se kupuje u skriptarnici i predaje predmetnom nastavniku na dan polaganja ispita.