ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се студенти који су завршили специјалистичке струковне студије на студијском програму Комунално инжењерство а предали документацију за упис на  мастер струковне студије за студијски програм Грађевинске конструкције и управљање изградњом треба да се јаве у уторак 13.10.2020. год. ради уписа.

За упис примљени кандидати подносе:

– оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању и додатка дипломе,
– извод из матичне књиге рођених,
– две фотографије 4,5 × 3,5 cm,
– семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара
– уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06позив на број 02.