OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti koji su završili specijalističke strukovne studije na studijskom programu Komunalno inženjerstvo a predali dokumentaciju za upis na  master strukovne studije za studijski program Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom treba da se jave u utorak 13.10.2020. god. radi upisa.

Za upis primljeni kandidati podnose:

– overenu fotokopiju diplome ili uverenja o diplomiranju i dodatka diplome,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
– semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06poziv na broj 02.