OBAVEŠTENJE

za overu letnjeg semestra i prijavu ispita na master studijama u školskoj 2020/2021. godini

Overa letnjeg semestra na master strukovnim studija na studijskim programima Upravljanje otpadom, Multimedijalne komunikacione tehnologije i Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom vršiće se onlajn u periodu od 16. do 18. juna 2021. godine.
Overa semestra i prijavu ispita se obavlja preko portala STUDIS na linku: https://studistest.akademijanis.edu.rs/prijava (Upustvo za korišćenje portala). Za prijavu na portal se koristi mejl adresa koju ste dobili za praćenje nastave na Teams-u (Uputstvo za korišćenje mejl adrese)
Za overu semestra potrebno je popuniti anketu (popunjava se onlajn – http://anketa.vtsnis.edu.rs/). Prilikom izbora koda vodite računa da izaberete vaš studijski program i semestar koji ste odslušali. Uputstvo za pristup anketi.

Napomena:
– Semestralna uplata prilikom overe semestra se ne plaća;
– Dospele rate školarine se mogu videti na portalu STUDIS;
– Da bi ste prijavili ispit morate da ranije uplatite i da priložite  uplatnicu na portalu a nakon 24h prijavite ispit;
– Studenti koji nemaju otvoren školski nalog (studenti koji nemaju nalog za Office 365/Teams) potrebno je da na mejl online@akademijanis.edu.rs pošalju ime, prezime i broj indeksa;
– Šifra koja se koristi za Office 365/Teams nije ista za portal STUDIS već mora da se kreira nova;
– Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 3.000,00 dinara.