OBAVEŠTENJE

Usvojen je zahtev Studentskog parlamenta da studenti Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, umesto 2000 RSD dinara, ispitnu prijavu za polaganje predmeta koji se slušaju u zimskom semestru u 5. i 6. ispitnom roku (septembarskom i oktobarskom ispitnom roku) plaćaju po ceni od 100 RSD -budžetski studenti i 1000 RSD-samofinansirajući studenti.