ОБАВЕШТЕЊЕ

Сви студенти који нису завршили предиспитне обавезе из предмета Физика могу то учинити до 25. септембра 2021. године.