ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти основних струковних студија, који нису испунили предиспитне обавезе из предмета Физика, могу то учинити слањем извештаја о раду лабораторијских вежби на емаил предметном наставнику до 30.01.2022. године.