OBAVEŠTENJE

Prijava ispita za FEBRUARSKI ISPITNI ROK je od 31. januara – 2. februar 2022. godine.

Prilikom prijave ispita student je u obavezi da tačno upiše poziv na broj na uplatnici koji može videti na svom nalogu u delu finasije (Jedinstveni poziv na broj) i izvrši uplatu dan pre prijave ispita (tj. najkasnije morate izvršiti uplatu 01.02.2022. godine do 12 časova) da bi Vaša uplata bila na vreme evidentirana (kome ne prođe uplata preko izvoda neće moći da prijavi ispit u ovom roku).