OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti master strukovnih studija studijskog programa Upravljanje otpadom da će u četvrtak, 07.12.2017. god., od 16:15 časova imati nastavu iz predmeta Direktive i standardi u zaštiti životne sredine i Reciklabilni materijali, a da će termin nastave iz predmeta Socijalna ekologija biti naknadno objavljen.