ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА, КОЈИ ЈЕ ВТШ НИШ ОБЈАВИЛА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ „НАРОДНЕ НОВИНЕ“ ДАНА 20.12.2017. ГОДИНЕ, ДА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС, У ПЕРИОДУ ОД 30.12.2017. ГОДИНЕ ДО 04.01.2018. ГОДИНЕ, МОГУ ПОДНОСИТИ ИСКЉУЧИВО ПОШТОМ НА АДРЕСУ ВТШ КОЈА ЈЕ НАВЕДЕНА У КОНКУРСУ.

С ПОШТОВАЊЕМ,

Секретар Високе техничке школе струковних студија
Јелена Петковић, дипл. правник, с.р.