OBAVEŠTENJE

JEDINSTVENA RANG LISTA U DRUGOM UPISNOM ROKU

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti u utorak 4. septembra 2018. godine do 11:30 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u utorak 4. septembra 2018. god. u 12 časova.