OBAVEŠTENJE – KONAČNA RANG LISTA U 2. PRODUŽENOM UPISNOM ROKU


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U DRUGOM PRODUŽENOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2021/2022. GOD.


 

 Upis primljenih kandidata je 29. i 30. septembra 2021. god. od 8 do 14 časova u studentskoj službi (prostorija 109).

Prilikom upisa primljeni kandidati donose:

– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
– za studente koji se sami finansiraju dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).