ОБАВЕШТЕЊЕ – КРЕДИТИ И СПИПЕНДИЈЕ

Студенти, којима је одобрена стипендија или кредит, у обавези су да отворе текући рачун у најближој експозитури УНИКРЕДИТ БАНКЕ, уколико немају отворен рачун у поменутој банци. Приликом отварања рачуна, потребно је да понесу ИНДЕКС и важећу личну карту.
Такође, у складу са конкурсом, студенти којима је одобрена стипендија или кредит, морају да доставе библиотеци Академије одсек Ниш, исправно попуњене МЕНИЦЕ и очитану личну карту жиранта до 20. фебруара 2021. године. Менице морају бити уредне, неоштећене и попуњене према УПУТСТВУ.
За Упутство и Образац бр. 6 – ИЗЈАВА ЖИРАНТА, потребно је да се јавите на мејл silvana.bogicevic@vtsnis.edu.rs.