OBAVEŠTENJE – KREDITI I SPIPENDIJE

Studenti, kojima je odobrena stipendija ili kredit, u obavezi su da otvore tekući račun u najbližoj ekspozituri UNIKREDIT BANKE, ukoliko nemaju otvoren račun u pomenutoj banci. Prilikom otvaranja računa, potrebno je da ponesu INDEKS i važeću ličnu kartu.
Takođe, u skladu sa konkursom, studenti kojima je odobrena stipendija ili kredit, moraju da dostave biblioteci Akademije odsek Niš, ispravno popunjene MENICE i očitanu ličnu kartu žiranta do 20. februara 2021. godine. Menice moraju biti uredne, neoštećene i popunjene prema UPUTSTVU.
Za Uputstvo i Obrazac br. 6 – IZJAVA ŽIRANTA, potrebno je da se javite na mejl silvana.bogicevic@vtsnis.edu.rs.