OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2019/2020. godini, objavljenim na sajtu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Škola organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za  samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Industrijsko inženjerstvo 5 samofinansirajućih studenata;
Građevinsko inženjerstvo 21 samofinansirajućih studenata;
Zaštita životne sredine: 19 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do petka 27. septembra do 1300 časova na šalteru studentske službe.
Prijemni ispit će biti održan u ponedeljak 30. septembra 2019. god. u 10 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis polažu, prema programu iz srednje škole, prijemni ispit iz predmeta Matematika.
Ukoliko je kandidat položio prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, može konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.