ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УПИС У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

У складу са условима Конкурса за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2019/2020. години, објављеним на сајту Високе техничке школе струковних студија у Нишу, Школа организује ДОДАТНИ ТЕРМИН за попуну слободних места за  самофинансирајуће студенте и то за студијске програме:

Индустријско инжењерство 13 самофинансирајућих студената;

Грађевинско инжењерство 23 самофинансирајућих студената;

Заштита животне средине: 21 самофинансирајућих студената.

Пријављивање кандидата је до уторка 17. септембра до 1300 часова на шалтеру студентске службе.

Пријемни испит ће бити одржан у среду 18. септембра 2019. год. у 10 часова.

Кандидат који конкурише за упис полажу, према програму из средње школе, пријемни испит из предмета Математика.
Уколико је кандидат положио пријемни испит из математике на некој другој акредитованој високошколској установи, може конкурисати за упис без полагања пријемног испита. Потребно је да кандидат достави потврду о положеном пријемном испиту и броју остварених поена.