ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ ТЕРМИНУ ЗА УПИС У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

AКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК НИШ уписује у другом продуженом уписном року у прву годину мастер струковних студија укупно 40 студената који се сами финансирају, на следећим акредитованим студијским програмима:

Р.Б. Студијски програм број студената
1. Управљање отпадом 17
2. Мултимедијалне комуникационе технологије 16
3.  Грађевинске конструкције и управљање изградњом 7
Укупно: 40

 

Пријављивање кандидата је до уторка 27. октобра 2020. год. онлајн на адреси: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-master-nis, и у студентској служби (канцеларија 109 – 1. спрат).

Пријемни испит ће бити одржан у среду 28. октобра  2020. год. у 10 часова.

Упис примљених кандидата биће у четвртак 29. октобра  2020. године од 8 до 13 часова.

Кандидати који се пријављују лично у Одсеку Ниш, приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

  1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог струковног образовања, а оригинал на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
  2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.
  3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динарана жиро рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: 840-2111666-06, позив на број 02.